KHÁI QUÁT VỀ CHẾ ĐỘ THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

[Menu tiếng việt]

MỤC ĐÍCH CỦA CHẾ ĐỘ THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG

Tại các nước đang phát triển để đào tạo nhận lực gánh vác trách nhiệm phát triển kinh tế ,công nghiệp của mình thì các nước đó có nhu cầu cho nhận lực học hỏi các kỹ năng,kỹ thuật,trí tuệ (dưới đây gọi tắt là các kỹ năng)tiên tiến của các nước phát triển.Tại Nhật bản để đáp ứng nhu cầu trên thì có chương trình gọi là “chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài ” sẽ tiếp nhận các người lao động trẻ từ các quốc gia vào các nghành nghề sản xuất một thời gian nhất định để họ tiếp thu các kỹ năng của các nghành sản xuất.

Chế độ này có mục đích là nhằm chuyển giao các kỹ năng cho thực tập sinh kỹ năng, đào tạo con người gánh trách nhiệm phát triển kinh tế của nước đó, vì thế Nhật bản đang có vai tro quan trọng cho sự hợp tác quốc tế ,cống hiến quốc tế.

Nhờ việc sử dụng “chế độ thực tập kỹ năng” sẽ có những đóng góp dưới đây.

 1. Thực tập sinh kỹ năng nhờ vào việc tiếp thu kỹ năng và phát huy năng lực bản thân sẽ nâng cao tay nghề đời sống bản thân và cống hiến cho sự phát triển của nghành nghề ,công ty.
 2. Thực tập sinh kỹ năng tại nước mình sẽ phát huy các năng lực,trí thức đã tiếp thu,cống hiến cho cải tiến hoạt động công việc và nâng cao sản xuất.
 3. Đối với các công ty tiếp nhận của Nhật bản sẽ tăng cường mối quan hệ với công ty nước ngoài,quốc tế hóa việc kinh doanh,môi trường công ty trở nên năng động,cống hiến cho sản xuất.

Tóm tắt về “Chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài”

(1) Chế độ thực tập kỹ năng

Chế độ thực tập kỹ năng lấy nội dung là trong thời hạn tối đa 3 năm, thực tập sinh kỹ năng sẽ tiếp thu,rèn luyện các kỹ năng thuộc các nghành nghề sản xuất của Nhật bản.Hình thức tiếp nhận chia làm (mục 2 dưới đây) hình thức công ty độc lập và hình thức theo đoàn thể quản lý.

(Note)Implementation of courses is required for the Individual Enterprise Type too, but the implementation period differs.

(2) 4 dạng của tư cách lưu trú “thực tập kỹ năng”

Các hình thức tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài có các loại như sau.

 1. Dạng hình thức công ty độc lập :
  Các công ty tại Nhật bản sẽ tiếp nhận các nhân viên của các công ty pháp nhân ở nước ngoài, công ty hợp doanh,công ty đối tác cho thực hiện kỹ năng.
 2. Dạng đoàn thể quản lý :
  Các đoàn thể(đoàn thể quản lý) không lấy mục đích lợi nhuận như hội công thương và hội các công ty vừa và nhỏ sẽ tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng ,sẽ thực hiện thực tập kỹ năng tại các công ty trực thuộc ( các cơ quan thực hiện thực tập)
  Và từng loại của 2 dạng trên , tùy vào nội dung hoạt động mà thực tập sinh kỹ năng tiến hành,sẽ được chia thành hoạt động tiếp thu các kỹ năng năm 1 sau khi nhập cảnh và hoạt động để rèn luyện các kỹ năng đã tiếp thu ở năm 2 và 3, “thực tập kỹ năng” với các tư cách lưu trú tương ứng sẽ được lập thành 4 dạng
 nhập cảnh năm 1 nhập cảnh năm 2,3
Dạng công ty độc lập Tư cách lưu trú “thực tập kỹ năng số 1 I” Tư cách lưu trú “ thực tập kỹ năng số 2 I”
Dạng đoàn thể quản lý Tư cách lưu trú “thực tập kỹ năng số 1 Ro” Tư cách lưu trú “ thực tập kỹ năng số 2 Ro”

(3) Chuyển sang thực tập kỹ năng số 2

Thực tập sinh kỹ năng khi kết thúc thực tập kỹ năng số 1, đỗ kỳ thi kỹ năng cơ bản cấp 2 về nghành nghề đối tượng chuyển giai đoạn,nếu xin giấy đổi tư cách lưu trú thì có thể chuyển sang thực tập kỹ năng số 2.Trường hợp này phải tiến hành hoạt động để rèn luyện kỹ năng ở cùng một cơ quan tổ chức thực tập và cùng các kỹ năng đã tiếp thu kỹ năng ở thực tập kỹ năng số 1.

Nhập cảnh ,thủ tục lưu trú

(1) Xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Các cơ quan tổ chức thực tập kỹ năng(chỉ loại hình công ty độc lập) hay các đoàn thể quản lý định tiếp nhận thực tập sinh trước tiên sẽ phải xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú tại cục quản lý nhập cảnh địa phương.Giấy chứng nhận này là giấy chứng nhận các thực tập sinh kỹ năng đã xin giấy tờ thích hợp với các điều kiện cho phép được quy định theo các pháp lệnh nhập cảnh và nó có giá trị 3 tháng.Nhưng, đoàn thể quản lý khi tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng phải cần nộp và có giấy phép về nghề giới thiệu công việc.

(2) Xin được visa và giấy phép nhập cảnh

Những người nước ngoài định nhập cảnh vào Nhật bản với tư cách là thực tập sinh kỹ năng phải mang theo hộ chiếu và visa còn hạn, Visa khi mà nộp giấy chứng nhận tư cách lưu trú thì sẽ được cơ quan tại nước ngoài của Nhật bản cấp. Và, tại sân bay,cảng của Nhật bản sẽ trình cho nhân viên quản lý nhập cảnh hộ chiếu và visa,và sẽ nhận được giấy cho nhập cảnh tư cách lưu trú “thực tập kỹ năng số 1 I (hoặc Ro) thời hạn lưu trú là 1 năm ( hay 6 tháng) ,rồi lần đầu tiên được hoạt động với tư cách là thực tập sinh kỹ năng.

(3) Giấy phép chuyển đổi tư cách lưu trú

Những thực tập sinh kỹ năng định chuyển từ thực tập kỹ năng số 1 sang thực tập kỹ năng số 2 ,sau khi đỗ kỳ thi như là kỳ thi kiểm tra kỹ năng cơ bản số 2 thì phải xin giấy phép thay đổi tư cách lưu trú tại cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương.Việc xin phép này phải tiến hành 1 tháng trước khi khi thời gian lưu trú hết hạn.

(4) Xin gia hạn thời gian lưu trú

Về thực tập kỹ năng số 1 ( trường hợp thời gian lưu trú 6 tháng) và thực tập kỹ năng số 2 ,thực tập sinh kỹ năng tính tổng thể có thể tiến hành xin gia hạn thời gian lưu trú tại cục xuất cảnh địa phương trong phạm vi 3 năm lưu trú có thể.

(5) Cấp thẻ lưu trú

Theo chế độ quản lý lưu trú mới những người lưu trú trung dài hạn sẽ trở thành đối tượng và được cấp thẻ lưu trú.

Thực tập sinh kỹ năng chẳng hạn nhận được “thời gian lưu trú” là 1 năm hay 6 tháng thì sẽ được cấp thẻ lưu trú. Tuy nhiên, trường hợp những người đang lưu trú có mang theo thẻ đăng ký người nước ngoài từ trước ngày 9-7-2012 thì thẻ đăng ký người nước ngoài đó trong 1 thời gian nhất định sẽ được coi là thẻ lưu trú.

[Menu tiếng việt]

 • 技能実習生の声
  技能実習生の声

  日本にやってきた技能実習生たちの生の声もご確認下さい

  詳細はこちら>>

お問い合わせ

外国人研修生・技能実習制度について、電話でのお問い合わせは0742-94-6333まで(受付時間、平日(土日祝を除く)9:00~17:00)FAX0742-35-6331 E-mail: info@yd-jissyusei.com

無料のお問い合わせ・資料請求は、こちらからお気軽にどうぞ

御社名(必須)

[例:○○株式会社]
ご担当者様名(必須)

[例:○○太郎]
電話番号(必須)

[例:0123-45-6789]
ご住所

[例:□県○市△町1-1-1 ○○ビルⅩ階]
ファックス番号

[例:0123-45-6789]
メールアドレス(必須)

[例:○○○@×××.co.jp]
メールアドレス (確認用、再度入力)

[同じものを入力して下さい]
問合せ内容
資料をもらいたい
技能実習生について詳しく聞きたい
電話連絡がほしい
メッセージ(ご自由にどうぞ)

電話でのお問い合わせは0742-94-6333まで(受付時間、平日(土日祝を除く)9:00~17:00)FAX0742-35-6331 E-mail: info@yd-jissyusei.com