Cơ cấu về chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài ( Tiếp nhận theo hình thức đoàn thể quản lý)

[Menu tiếng việt]

Vai trò của đoàn thể quản lý và phạm vi có thể tiếp nhận

(1) Vai trò của đoàn thể quản lý

Trong việc tiếp nhận theo hình thức đoàn thể quản lý thì vai trò của đoàn thể quản lý như hội công thương và hội các công ty vừa và nhỏ tiến hành tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng là vô cùng quan trọng. Đoàn thể quản lý sẽ tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng dưới trách nhiệm và sự quản lý đó,và trải được yều cầu phải xác nhận chỉ đạo xem trải qua cả thời gian của thực tập kỹ năng số 1 và thực tập kỹ năng số 2 việc thực tập kỹ năng có được thực hiện thích hợp tại các công ty( cơ quan tổ chức thực tập) thực hiện thực tập kỹ năng hay không.

(2) Phạm vi có thể tiếp nhận của đoàn thể quản lý

Các đoàn thể quản lý(không chấp nhận đoàn thể với mục đích kiếm lợi nhuận) có thể tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng như sau

 1. Sở công thương hay hội công thương
 2. Đoàn thể công ty vừa và nhỏ
 3. Pháp nhân đào tạo nghề
 4. nghiệp đoàn nông nghiệp,nghiệp đoàn ngư nghiệp
 5. Pháp nhân đoàn thể công ích,pháp nhân đoàn thể tài chính công
 6. Các đoàn thể quản lý mà bộ trưởng tư pháp chỉ cấp phép

Vai trò của cơ quan tổ chức thực tập

Cơ quan tổ chức thực tập có lập trường đối với thực tập sinh là cho tiếp thu các kỹ năng thực tế.Cùng với việc phải bố trí người hướng dẫn thực tập kỹ năng ,thực hiện thực tập kỹ năng theo kế hoạch thì còn được đòi làm sao việc thực hiện kỹ năng được trôi chảy như bố trí người hướng dẫn cuộc sống, để ý quản lý kỹ đến cuộc sống của thực tập sinh kỹ năng.

Điều kiện để tiếp nhận “thực tập kỹ năng số 1”(năm 1)

Hoạt động có thể tiến hành ở “thực tập kỹ năng số 1” là hoạt động tiếp thu tri thức từ các khóa đào tạo do đoàn thể quản lý tiến hành ,và hoạt động tiếp thu các kỹ năng tiến hành dựa trên hợp đồng tuyển dụng với cơ quan tổ chức thực tập,nhưng phải đáp ứng đủ bất kỳ điều kiện nào dưới đây(có những điều được lược bỏ 1 phần).

(1) Điều kiện liên quan đến thực tập sinh kỹ năng

 1. Các kỹ năng định tiếp thu không phải là các công việc đơn thuần.
 2. Trên 18 tuổi,có dự định sau khi về nước sẽ theo làm nghề sử dụng các kỹ năng đã tiếp thu ở Nhật.
 3. Tiếp thu các kỹ năng mà tại đất nước mình khó có thể tiếp thu.
 4. Được sự tiến cử từ cơ quan nhà nước , đoàn thể địa phương của nước mình.
 5. Có kinh nghiệm làm về nghề giống với thực tập kỹ năng tiếp thu tại Nhật bản.
 6. Thực tập sinh kỹ năng(gồm cả những người gia đình) không bị cơ quan phái cử (cơ quan tiến hành các nghiệp vụ phái cử thực tập sinh kỹ năng) , đoàn thể quản lý,các cơ quan tổ chức thực tập thu các khoản như tiền đặt cọc .

(2) Điều kiện liên quan đến đoàn thể quản lý

 1. Nhận tiền vốn,các hỗ trợ khác và các chỉ đạo từ các cơ quan nhà nước, đoàn thể địa phương , điều hành thực tập kỹ năng.
 2. 3 tháng ít nhất trên 1 lần,nhân viên sẽ tiến hành kiểm tra đối với cơ quan tổ chức thực tập./li>
 3. Đảm bảo việc thảo luận đối với thực tập sinh kỹ năng.
 4. Làm bản kế hoạch thích hợp cho thực tập kỹ năng của thực tập kỹ năng số 1.
 5. Trong suốt thời gian thực tập kỹ năng số 1,nhân viên sẽ tiến hành thăm chỉ đạo đối với cơ quan thực hiện thực tập một tháng trên 1 lần.
 6. Ngay sau khi thực tập sinh kỹ năng nhập cảnh,thực hiện khóa học (học lý thuyết,kiến tập) về các mục dưới đây với thời gian là 1 phần 6 thời gian dự định hoạt động của “thực tập kỹ năng số 1”(trường hợp thực hiện khóa học định hướng ở nước ngoài với thời gian trên 1 tháng hay 160 tiếng thì thời gian thực hiện khóa học sẽ là1 phần 12).
  1. tiếng nhật
  2. kiến thức về cuộc sống cơ bản ở nhật bản
  3. thông tin cần thiết về luật nhập cảnh,luật lao động cho thực tập sinh kỹ năng
  4. Có kiến thức cần cho việc tiếp thu trôi chảy các kỹ năng
  Tuy nhiên,buổi học ở mục c sẽ được tiến hành bởi giáo viên bên ngoài có các kiến thức chuyên môn.
 7. Ngoài ra,có các điều kiện như làm rõ chi phí quản lý,hỗ trợ khi không thể tiếp tục thực tập kỹ năng, đảm bảo chi phí về nước và nhà ở cho thực tập sinh kỹ năng,có biện pháp bảo đảm như bảo hiểm lao động,các

(3) Điều kiện liên quan đến cơ quan tổ chức thực tập

 1. Bố trí người hướng dẫn thực tập kỹ năng và người hướng dẫn cuộc sống.
 2. Làm nhật ký thực tập kỹ năng,chuẩn bị sẵn và bảo quản trên 1 năm sau khi kết thúc thực tập kỹ năng
 3. Lương đối với thực tập sinh kỹ năng sẽ trên số tiền tương đương với trường hợp người Nhật làm.
 4. Ngoài ra,đảm bảo nhà ở cho thực tập sinh kỹ năng,các biện pháp đảm bảo như bảo hiểm tai nạn,các điều kiện như về các việc bất chính liên quan đến người những người quản lý.

(4) Khung số lượng tiếp nhận thực tập sinh

Khung số lượng tiếp nhân thực tập sinh bởi thực tập kỹ năng số 1 ro,sẽ theo bảng dưới đây.

Khung số lượng tiếp nhận theo dạng đoàn thể quản lý
Đoàn thể quản lý quan tổ chức thực tập Khu thực tập khung số lượng(chú ý 1)
Pháp nhân đào tạo nghề đoàn thể xã hội các công ty vừa và nhỏ là thành viên  Khung số người đặc biệts
ngoài bên trên  1/20 của nhân viên chính thức
đoàn thể tài chính   1/20 của nhân viên chính thức
Pháp nhân đoàn thể công ích,tài chính công(Bao gồm cả pháp nhân đoàn thể đặc biệt, pháp nhân tài chính đặc biệt)   1/20 của nhân viên chính thức
Phòng công thương. hội công thương Hội viên  Khung số người đặc biệt
Đoàn thể công ty vừa và nhỏ Thành viên nghiệp đoàn hay hội viên  Khung số người đặc biệt
nghiệp đoàn nông nghiệp ( chú ý 2) làm nông nghiệp bởi thành viên nghiệp đoàn  Pháp nhân khung số người đặc biệt
Không pháp nhân dưới 2 người
nghiệp đoàn ngư nghiệp Thành viên nghiệp đoàn Ngư nghiệp làm trên thuyền dưới 2 người
ngoài ngư nghiệp trên thuyền pháp nhân khung số người đặc biệt
không pháp nhân dưới 2 người
Đoàn thể được bộ trưởng tư pháp cho phép Ngoài 「」Other than "individual agriculture/fisheries industry"  Khung số người đặc biệt
Cá nhân làm nông nghiệp  dưới 2 người
Ngư nghiệp Ngư nghiệp trên thuyền dưới 2 người
Ngoài ngư nghiệp trên thuyền pháp nhân Khung số người đặc biệt
không pháp nhân dưới 2 người
 1. (chú ý 1)Nhân viên chính thức không bao gồm thực tập sinh (số 1 và 2)
 2. (chú ý 2)Các đoàn thể quản lý là đoàn thể công ích,pháp nhân đoàn thể tài chính công lấy mục đích hợp tác kỹ thuật nông nghiệp với các nước đang phát triển ,và trường hợp các cơ quan tổ chức thực tập làm nông nghiệp thì khung số người nhận sẽ giống với của nghiệp đoàn nông nghiệp.
Khung số người tiếp nhận đặc biệt
Tổng số nhân viên chính thức của cơ quan tổ chức thực tập Số thực tập sinh
Trên 301 người 1/20 số nhân viên chính thức
Trên 201 người dưới 300 người 15 người
Trên 101 người dưới 200 người 10 người
Trên 51 người dưới 100 người 6 người
dưới 50 người 3 người
 1. (chú ý 1) Số thực tập sinh kỹ năng(số 1) không vượt quá tổng số nhân viên chính thức
 2. (chú ý 2) trường hợp ngư nghiệp trên thuyền thì số thực tập sinh (số 1 và 2) không vượt quá số thuyền viên (ngoại trừ thực tập sinh kỹ năng) trên mỗi thuyền

(5) Thời gian lưu trú

Thời gian lưu trú theo thực tập kỹ năng số 1 là dưới 1 năm,thời gian lưu trú được cấp khi nhập cảnh là 1 năm hoặc 6 tháng.

(6) Hành vi bất chính

Các hành vi như bạo lực và đe dọa đối với thực tập sinh, thu hộ chiếu và thẻ lưu trú,không trả lương…v.v..thì sẽ được coi là hành vi bất chính, bị dừng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng trong 1 thời gian (5 năm,3 năm,1 năm) và bị yêu cầu có các biện pháp cải tiến để chống tái xảy ra.

Điều kiện chuyển đổi tư cách lưu trú sang thực tập kỹ năng số 2 rô (năm 2,3)

Các hoạt động có thể tiến hành ở thực tập kỹ năng số 2 rô là các hoạt động mà để rèn luyện nâng cao các kỹ năng đã tiếp thu được tại thực tập kỹ năng số 1, sẽ làm theo đúng công việc cần các kỹ năng tương đương tại cùng cơ quan ,dựa trên hợp đồng tuyển dụng với cơ quan tổ chức thực tập kỹ năng mà bộ trưởng tư pháp chỉ định. Xin chuyển đổi tư cách lưu trú sang thực tập kỹ năng số 2 bị giới hạn chỉ những người đã lưu trú với tư cách thực tập kỹ năng số 1 ,nhưng còn cần đủ các điều kiện dưới đây.

(1) Điều kiện liên quan đến thực tập sinh kỹ năng

Ngoài các điều kiện được yêu cầu ở thực tập kỹ năng số 1 ,còn các điều kiện sau

 1. Thực tập kỹ năng phải được thực hiện tại cùng cơ quan tổ chức thực tập và cùng các kỹ năng với thực tập kỹ năng số 1 rô.Tuy nhiên,trường hợp mà không thể thực tập kỹ năng tại cùng 1 cơ quan tổ chức thực tập bởi các lý do không phải do thực tập sinh thì không bị giới hạn.
 2. Đỗ kỳ thi kiểm tra kỹ năng cơ sở cấp 2 ,các kỳ thì chuẩn tương đương khác .
 3. Phải có ý định tiếp thu các kỹ năng một cách thực tiễn hơn nữa dựa trên kế hoạch thực tập kỹ năng.

(2) Các điều kiện liên quan đến đoàn thể quản lý hay cơ quan tổ chức thực tập.

Về các điều kiện liên quan đến đoàn thể quản lý hay cơ quan tổ chức thực tập về cơ bản giống các điều kiện được yêu cầu tại thực tập kỹ năng số 1 rô, nhưng đoàn thể quản lý phải tiến hành hang tháng trên 1 lần thăm chỉ đạo đối với cơ quan tổ chức thực tập.

(3)Khung số lượng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng

Khung số thực tập sinh kỹ năng tại cơ quan tổ chức thực tập trong thực tập kỹ năng số 2 rô thì không có quy định gì ngoại trừ trường hợp làm ngư nghiệp trên thuyền (số thực tập kỹ năng số 1 và 2 không vượt quá số thuyền viên của cơ quan tổ chức thực tập).

(4)Thời gian lưu trú

Thời gian lưu trú liên quan đến thực tập kỹ năng số 2 rô thì cần phải đúng với bất kỳ điều sau đây.

 1. Thời gian ứng với thực tập kỹ năng số 1 rô là dưới 1 năm.
 2. Trường hợp thời gian ứng với thực tập kỹ năng số 1 rô là dưới 9 tháng thì thời gian lưu trú ứng với thực tập kỹ năng số 2 rô nhiều nhất sẽ là gấp 1,5 lần thời gian lưu trú của thực tập kỹ năng số 1 rô.
 3. Tổng hợp thời gian lưu trú ứng với thực tập kỹ năng số 1 rô và thực tập kỹ năng số 2 rô sẽ là dưới 3 năm.

Loại nghề đối tượng chuyển và đánh giá chuyển

(1) Công việc ,nghề đối tượng chuyển sang thực tập kỹ năng số 2 rô

Công việc ,loại nghề đối tượng chuyển tổng hợp các loại công việc nghề kiểm tra kỹ năng dựa trên luật xúc tiến phát triển năng lực nghề và các công việc nghề dựa trên hệ thống đánh giá công được JITCO công nhận thì thời điểm 1 tháng 4 năm 2012 có tất cả 66 loại nghề và 121 công việc.Trong đó có 53 nghề 84 công việc dựa vào kiểm tra kỹ năng,13 nghề 37 công việc dựa vào hệ thống đánh giá công do JITCO công nhận.

(2) Đánh giá chuyển sang thực tập kỹ năng số 2 rô

Để được công nhận chuyển từ thực tập kỹ năng số 1 rô sang thực tập kỹ năng số 2 rô thì cùng với việc hoàn thành 2 đánh giá sau đây còn cần được đánh giá là thời gian lưu trú tốt.

 1. Đánh giá thành quả thực tập kỹ năng số 1 rô
  Vào thời điểm 3/4 tổng thời gian của thực tập kỹ năng số 1 rô trôi qua thì thực tập sinh kỹ năng (số 1 rô) phải được công nhận đạt các kỹ năng trên 1 tiêu chuẩn nhất định(tương đương kỳ thi kỹ năng cấp 2 cơ sở của nhà nước) bởi các kỳ thì quốc gia và hệ thống đánh giá công co JITCO công nhận.
 2. Đánh giá kế hoạch thực tập kỹ năng
  Kế hoạch thực tập kỹ năng của thực tập kỹ năng số 2 rô mà được cơ quan tổ chức thực tập đang tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng (số 1 rô) đưa ra được công nhận là thích hợp dựa vào đánh giá thành quả (đánh giá tiếp thu kỹ năng ở mục 1 ) của thực tập kỹ năng số 1 rô.

Đãi ngộ của thực tập sinh

(1) Đãi ngộ đối với thực tập sinh kỹ năng

Trong thời gian khóa học vì bản hợp đồng tuyển dụng liên quan đến thực tập sinh chưa có hiệu lực nên đoàn thể quản lý sẽ cấp trợ cấp khóa học cho thực tập sinh như là chi phí thực tế cần thiết cho cuộc sống.Thực tập sinh sẽ được cho ở miễn phí.Ngoài ra,số tiền trợ cấp trước khi thực tập sinh nhập cảnh sẽ phải thông báo cho thực tập sinh.

(2) Đãi ngộ trong thời gian hoạt động thực tập kỹ năng số 1(ngoại trừ thời gian khóa học) và thực tập kỹ năng số 2

 1. thể hiện rõ các điều kiện thực tập kỹ năng

  Cơ quan tổ chức thực tập cùng với việc tiến hành các giải thích cần thiết về các pháp lệnh liên quan đến chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài đối với thực tập sinh kỹ năng (số 1),thì phải làm rõ (bằng cả tiếng mẹ đẻ) bằng giấy tờ các nội dung thực tập của thực tập kỹ năng số 1 rô dự kiến,các điều kiện về chuyển sang thực tập kỹ năng số 2 và các điều kiện lao động trong thời gian thực tập.

 2. Ký kết thỏa đáng hợp đồng lao động

  Cơ quan tổ chức thực tập để làm rõ thời gian lao động,tiền lương,các điều kiện lao động khác tránh các rắc rối chưa xảy ra thì cần ký kết hợp đồng tuyển dụng bằng văn bản,làm thông báo điều kiện lao động (bằng tiếng mẹ đẻ).

 3. Tuân thủ nghiêm các pháp lệnh liên quan đến lao động

  Vì các pháp lệnh liên quan đến người lao động như luật lao động chuẩn,luật an toàn vệ sinh lao động ,luật tiền lương tối thiểu,luật bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động,luật bảo hiểm tuyển dụng,luật bảo hiểm sức khỏe,luật bảo hiểm sức khỏe quốc dân,luật bảo hiểm hưu trí,luật bảo hiểm hưu trí quốc dân,…đều được áp dụng đối với thực tập sinh kỹ năng đã tiếp nhận nên tổ chức thực tập phải tuân thủ các pháp lệnh này

 4. Chi trả tiền lương thích hợp

  Cơ quan tổ chức thực tập phải trả trực tiếp tiền lương của thực tập sinh vào 1 ngày nhất định hàng tháng.Tuy nhiên,ngoài cách trả tiền mặt ra thì cũng có thể chi trả tiền lương dựa tài khoản tại cơ quan tiền tệ theo một số điều kiện nhất định như (i) ký kết hiệp định chi trả bằng tài khoản,(rô)bản đồng ý bằng giấy tờ của thực tập sinh,(ha) chuyển khoản vào tài khoản do thực tập sinh chỉ định,(ni) cấp bản chi trả tiền lương.Ngoài ra,về việc trừ từ tiền lương các khoản tiền ngoại lệ thì trường hợp trừ các khoản tiền ngoài luật quy định thì cần phải ký kết hiệp định giữa công ty và nghiệp đoàn.

 5. Áp dụng thời gian lao động

  Thời gian lao động của thực tập sinh kỹ năng (số 1 và 2) được áp dụng theo luật lao động chuẩn là 1 ngày dưới 8 tiếng,1 tuần dưới 40 tiếng.Trường hợp tổ chức thực hiện kỹ năng cho thực tập sinh kỹ năng lao động ngoài giờ hay vào ngày nghỉ vượt quá thời gian này thì theo quy định của pháp luật cần có thủ tục nhất định như ký kết hợp hiệp định công ty và nghiệp đoàn,cần phải trả các tiền phụ trội làm thêm ngoài giờ .

 6. An toàn vệ sinh và biện pháp bảo hiểm

  Thực tập sinh vì không biết tiếng nhât nhiều,không quen với văn hóa tập quán của nhật bản nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh tại nơi làm việc và cuộc sống thường ngày quan trọng hơn nữa so với người nhật Tổ chức thực hiện thực tập có nghĩa vụ là không làm thực tập sinh kỹ năng bị thuơng,trả họ về đất nước mình cho gia đình với cơ thể khỏa mạnh. Hơn thế nữa,cần phải tham gia các loại bảo hiểm : tham gia bảo hiểm tai nạn lao động phòng trường hợp không may bị tai nạn lao động,bị tai nạn khi đang đi làm,tham gia bảo hiểm xã hội như bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hưu trí phòng trường hopự bị thương , ốm trong cuộc sống hang ngày,bồi thường tổn hại và bồi thường cho thân nhân. Hơn nữa theo “phương châm về nhập cảnh quản lý lưu trú của thực tập sinh kỹ năng” (bộ pháp vụ) thì “do hàng năm có những thực tập sinh gặp các tai nạn không may,nên về việc tham gia các bảo hiểm tổn hại dân sự như là thứ để bổ sung cho các bảo hiểm công thì có thể nói là hình thức đầu tư cho việc bảo hộ cho thực tập sinh”,và bảo hiểm tổng hợp thực tập sinh nước ngoài được ra đời như là loại bảo hiểm tổn hại dân sự.

 7. Họp bàn với nghiệp đoàn lao động

  Các công ty có dự định tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng do sẽ có mối quan hệ tuyển dụng với thực tập sinh kỹ năng nên được mong muốn sẽ họp bàn trước với nghiệp đoàn lao động của công ty về các điều áp dụng theo sự tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng.

Đánh giá các kỹ năng tiếp thu

Thực tập sinh kỹ năng (số 1 rô) có nguyện vọng chuyển sang “thực tập kỹ năng số 2 rô” sẽ cần có chứng nhận đã tiếp thu các kỹ năng trên tiêu chuẩn nhất định (tương đương kỳ thi kiểm tra kỹ năng quốc gia cơ sở cấp 2 ) bởi các kỳ thi kiểm tra kỹ năng quốc gia hay các kỳ thì đánh giá dựa trên hệ thống đánh giá công do JITCO công nhận. Chế độ kỳ thi kiểm tra kỹ năng quốc gia là chế độ kiểm tra kỹ năng quốc gia về kỹ năng kiểm tra và chứng nhận các kỹ năng vốn có của người lao động theo tiêu chuẩn nhất định.Các kỳ thi kiểm tra kỹ năng này sẽ được các hội phát triển nghề năng lực cảu các tỉnh địa phương thực hiện dựa trên luật xúc tiến phát triển nghề nghiệp năng lực. Ngoài ra,chế độ kỳ thi đánh giá dựa trên hệ thống đánh giá công do JITCO công nhận là chế độ được chấp thuận như là chế độ đánh giá công sau khi đã được họp bàn về như tiêu chuẩn đánh giá,phương pháp đánh giá,chế độ thực hiện kỳ thi tại “cuộc họp công nhận hệ thống đánh giá công” được tổ chức bởi những người có tri thức.

Thủ tục liên quan đến chuyển giai đoạn từ thực tập kỹ năng số 1 sang thực tập kỹ năng số 2.

(1) Thực hiện đánh giá chuyển sang thực tập kỹ năng số 2

Khi chuyển sang thực tập kỹ năng số 2 có đánh giá về các kỹ năng tiếp thu và đánh giá kế hoạch thực tập.Về đánh giá các kỹ năng tiếp thu dựa vào việc liên kết với cơ quan tổ chức kỳ thi để bố trí cho dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng và tiến hành đánh giá. Về đánh giá kế hoạch thực hiện kỹ năng sẽ tiến hành đánh giá kế hoạch thực tập kỹ năng dựa trên tiêu chuẩn đánh giá. Hơn nữa, xem xét nội dung thích hợp hay không sau khi tham khảo điều tra thực nghiệm và ý kiến của các chuyên gia ,rồi tiến hành hướng dẫn chỉ đạo đối với đoàn thể quản lý,cơ quan tổ chức thực tập.Kết qủa đó sẽ được kết hợp với kết quả đánh giá các kỹ năng tiếp thu rồi báo cáo lên cục xuất nhập cảnh địa phương.

(2) Thủ tục chuyển sang thực tập kỹ năng số 2

 1. Xin chuyển sang thực tập kỹ năng số 2

  Thực tập sinh kỹ năng (số 1) có nguyện vọng chuyển sang thực tập kỹ năng số 2 cho đến 5 tháng trước khi thời gian thực tập kỹ năng số 1 kết thúc phải thông báo các thông tin trước khi xin dự thi cho văn phòng đại diện địa phương của JITCO , đến 4 tháng trước khi kết thúc phải làm rõ các giấy tờ về họ tên,giới tính,nguyên quan,các kỹ năng nguyện vọng tiếp thu,kỳ thi tư cách kiểm tra dự định dự thi để chuyển sang thực tập kỹ năng số 2,thời gian nguyện vọng dự thi,các điều khoản cần thiết khác,phải xin được đánh giá các kỹ năng tiếp thu.

 2. Các giấy tờ cần thiết cho thủ tục chuyển tư cách lưu trú

  Việc xin thay đổi tư cách lưu trú để chuyển sang thực tập kỹ năng số 2 phải xin với cục xuất nhập cảnh địa phương của thực tập sinh kỹ năng (số 1) 1 tháng trước khi thực tập kỹ năng số 1 kết thúc.Nhưng,trường hợp sử dụng dịch vụ kiểm tra,chuyển tiếp hồ sơ giấy tờ của JITCO thì phải nộp giấy tờ hồ sơ cho JITCO trước khi thực tập kỹ năng kết thúc trong khoảng 1 đến 2 tháng.

  1. giấy tờ liên quan đến bản thân thực tập sinh kỹ năng (số 1)
   • Hồ sơ liên quan đến bản thân thực tập sinh kỹ năng (số 1)
   • Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú
  2. Các giấy tờ của đoàn thể quản lý,cơ quan tổ chức thực tập
   • Copy bản kế hoạch thực tập kỹ năng số 2
   • Copy giấy tiến cử thực tập sinh kỹ năng
   • Copy bản hợp đồng lao động đã ký giữa cơ quan phái cử và người nước ngoài(bản hợp đồng)
   • Copy bản hợp đồng tuyển dụng
   • Copy bản điều kiện tuyển dụng(copy bản thông báo diều kiện tuyển dụng)
   • Copy bản lý lịch của người hướng dẫn thực tập kỹ năng
   • Copy bản chứng nhận đỗ kỳ thì kiểm tra kỹ năng
   • Bản báo cáo tình hình thực tập kỹ năng,cuộc sống
   • giấy chứng nhận liên quan đến thu nhập năm và đóng thuế
   • Danh dách thực tập sinh đang tiếp nhận(tổ chức thực hiện thực tập)
   • Danh dách thực tập sinh kỹ năng đang tiếp nhận(đoàn thể quản lý)
   • Copy danh dách tên các cơ quan tổ chức thực tập
   • Danh sách người xin (thực tập kỹ năng số 2 và tái nhập quốc…)

(3)Thủ tục sau khi chuyển sang thực tập kỹ năng số 2

 1. Bản báo cáo chuyển

  trường hợp đã có giấy phép chuyển đổi tư cách lưu trú trong vòng 2 tuần sau khi chuyển tư cách lưu trú phải nộp bản báo cáo chuyển thực tập kỹ năng cho văn phòng đại diện địa phương của JITCO

 2. giấy tờ cần thiết cho xin gia hạn thời gian lưu trú

  1 tháng trước khi thời hạn lưu trú kết thúc thì cần phải xin gia hạn thời gian lưu trú với cục xuất nhập cảnh địa phương.

  1. giấy tờ liên quan đến bản thân thực tập sinh kỹ năng (số 2)
   • Đơn xin gia hạn thời gian lưu trú
   • Copy hộ chiếu,thẻ lưu trú(thẻ đăng ký người nước ngoài copy)
  2. giấy tờ về đoàn thể quản lý,cơ quan tổ chức thực tập
   • Copy bản kế hoạch thực hiện thực tập kỹ năng số 2
   • Copy bản báo cáo tình hình thực tập kỹ năng ,cuộc sống
   • Copy bản hợp đồng tuyển dụng
   • Copy bản điều kiện tuyển dụng(copy bản thông báo điều kiện tuyển dụng)
   • giấy chứng nhận về thu nhập năm và số tiền đóng thuế
   • Danh dách thực tập sinh kỹ năng đang tiếp nhận(cơ quan tổ chức thực tập)
   • Danh sách thực tập sinh kỹ năng đang tiếp nhận(đoàn thể quản lý)
   • Copy danh dách cơ quan tổ chức thực tập
   • Copy danh sách người xin gia hạn( thực tập kỹ năng số 2 và tái nhập quốc…)

Thủ tục khi về nước

Báo cáo về nước

Trường hợp thực tập sinh kỹ năng kết thúc thực tập kỹ năng số 2 và về nước thì phải nộp báo cáo về nước cho cục xuất nhập cảnh địa phương và văn phòng đại diện JITCO.

Cấp bản chứng nhận hoàn thành thực tập kỹ năng

đối với những người hoàn thành thực tập kỹ năng (những người trải qua trên 80% thời gian dự định của thực tập kỹ năng số 2) sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành có ghi những nội dung thực tập kỹ năng đó,thời gian, đã đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng…

[Menu tiếng việt]

 • 技能実習生の声
  技能実習生の声

  日本にやってきた技能実習生たちの生の声もご確認下さい

  詳細はこちら>>

お問い合わせ

外国人研修生・技能実習制度について、電話でのお問い合わせは0742-94-6333まで(受付時間、平日(土日祝を除く)9:00~17:00)FAX0742-35-6331 E-mail: info@yd-jissyusei.com

無料のお問い合わせ・資料請求は、こちらからお気軽にどうぞ

御社名(必須)

[例:○○株式会社]
ご担当者様名(必須)

[例:○○太郎]
電話番号(必須)

[例:0123-45-6789]
ご住所

[例:□県○市△町1-1-1 ○○ビルⅩ階]
ファックス番号

[例:0123-45-6789]
メールアドレス(必須)

[例:○○○@×××.co.jp]
メールアドレス (確認用、再度入力)

[同じものを入力して下さい]
問合せ内容
資料をもらいたい
技能実習生について詳しく聞きたい
電話連絡がほしい
メッセージ(ご自由にどうぞ)

電話でのお問い合わせは0742-94-6333まで(受付時間、平日(土日祝を除く)9:00~17:00)FAX0742-35-6331 E-mail: info@yd-jissyusei.com